Prikazani kamini, neki su od naših radova, izvedenih u proteklom periodu.

Kamini su u nezavršenom stanju, pripremljeni za bojanje, stavljeni u rad, kako bi se isprobala funkcionalnost, te riješio neugodan miris i dim, koji se javlja kod početnih loženja kamina.

(vidi kategoriju “Upute“).