Samostojeći kamini, izrađeni od kotlovskog čelika i alukera

Obloge kamina su izrađene od majolike i metala

Stakla se spuštaju u postolje kamina pomoću elektromotora

Kamini mogu raditi sa zatvorenim staklima i sa spuštenim staklima