Da bi Vaš kamin normalno funkcionirao potrebno je, osim promjera, pridržavati se i visine dimnjaka.

Visinu dimnjaka možete kontrolirati na slijedećem primjeru.

Ako Vaš dimnjak ne zadovoljava uvjete potrebno ga je produžiti, jer u protivnom kamin neće biti funkcionalno i dekorativno rješenje, već uzrok problema.

Najčešće ćete imati povrat dima u prostoriju kod početnog paljenja, te pojavu čađe na staklu.