Loženje

Najčišća (obnovljiva) energija za vaš kamin

Ljudi su uvijek koristili drvo kao gorivo za svoje ognjište. U vrijeme novih ložišta drvo su potisnula fosilna (neobnovljiva) goriva (plinsko ulje, ugljen i plin), kao “bolja i kvalitetnija” goriva, a tek njihovom eksploatacijom postali smo svjesni činjenice da ih u prirodi ima sve manje, a izgaranjem stvaraju štetne plinove koji loše utječu na okoliš te uzrokuju “efekt staklenika”.

Šuma čisti zagađenost iz zraka, akumulira pitku vodu i ima pozitivan utjecaj na našu klimu. Drveća filtriraju ugljični dioksid iz zraka i pretvaraju ga u kisik. Kisik je potreban za život i osnova je za disanje i obnovu rasta drveća. Drvo akumulira na prirodan način energiju šume i predaje (vraća) sagorjevanjem kao toplinski izvor nazad u prirodu. Nema nikakve razlike istrune li drvo u prirodi ili izgori u ložištu. U oba slučaja u atmosferu se ispusti ista količina ugljičnog dioksida (CO2) koliko je drvo uzelo iz zraka kod proizvodnje kisika, a potrebno je drugom drveću za istu namjenu.

Drvo je jedino gorivo čiji se otpadni produkt ponovno koristi ne zagađujući okolinu. Drvo je obnovljivo, korisno i nije štetno za prirodu. Zahvaljujući ekološkoj osvješćenosti, šume se planski, u određenoj količini prorjeđuju i tako otvaraju mjesta za rast novog drveća.
Drva oštećena vremenskim nepogodama također se koriste kao gorivo.

Naša je zemlja bogata šumama, te drva kao goriva imamo u dovoljnim količinama. Procjenjuje se da je u eksploataciji drvo kao gorivo, manje od 50 % mogućeg resursa kojeg imamo na raspolaganju. Kod izgaranja se oslobodi samo toliko ugljičnog dioksida koliko jedno stablo primi u svojem životu čime se sprečava efekt staklenika.

Drvo u sebi ne sadrži sumpor, pa prema tome – grijanje na drva nije uzrok “kiselih kiša”. Krajnji produkt gorenja drva su: vatra, dim i pepeo. Pepeo je čista tvar visoke kvakvoće pogodna za kompost – gnojivo za vrt, te se tako na najprirodniji način vraća u prirodu, a nama višestruko koristi.
Prostor se može grijati:

a) strujanjem zraka
b) zračenjem preko staklene stijenke i isijavanjem preko metalnih dijelova ognjišta.