Korištenje

Sigurnosna uputstva

UPUTE ZA LOŽENJE KRATKI  I  PIAZZETTA LOŽIŠTA

Prilikom paljenja vatre u ložištu, klapna dimnjaka mora biti u položaju MAX otvoreno i dovod zraka također mora biti u položaju MAX otvoreno. Klapna i dovod zraka moraju ostati u tom položaju prvih 30-minuta dok se dimnjak ne zagrije i počne pravilno vući i funkcionirati.

Dok vatra gori u ložištu, dimnjačka klapna se ne smije zatvarati. Dim od izgorenog drveta mora moći izlaziti iz ložišta u dimnjak, zatvaranjem klapne to se onemogućava, dim se zadržava u ložištu i prlja se staklo ložišta. Snaga, jačina gorenja vatre regulira se količinom zraka koji ulazi u ložište (šiber), a ne zatvaranjem dimnjačke klapne na ložištu i blokiranjem dima. Prilikom otvaranja vrata na ložištu dimnjačka klapna mora biti MAX otvorena, a dovod zraka na ložištu zatvoren, u protivnom (ako je dimnjačka klapna zatvorena) dim može izaći u prostoriju – sobu.

Kod montaže kamina morate se pridržavati slijedećih upustava:

1. Nasuprot kamina najmanja udaljenost zapaljivih predmeta i namještaja mora biti 80 cm.
2. Kamin mora biti postavljen na čvrstu podlogu, po mogućnosti bez cijevi za podno grijanje.

Kamin se može upotrebljavati samo ako ima ladicu za pepeo. Pepeo treba bacati u hermetičku posudu koja je otporna na toplinu. Kamin se nikada ne smije paliti ako se u blizini nalazi plin, zapaljive pare i slično. Nikad ne stavljajte zapaljive predmete blizu peći.
Sigurnosne mjere

U slučaju da se pojavi vatra u dimnjaku ili kaminu odmah:

* zatvorite vrata za stavljanje krutog goriva
* zatvorite regulatore za dovod zraka za izgaranje
* ugasite vatru prahom za gašenje (CO2)
* pozovite vatrogasce!

NIKAD NE GASITE VATRU VODOM!

KOD PRVOG PALJENJA JAVLJA SE NEUGODAN MIRIS, TE DIM KOJI IZLAZI IZ KAMINA, A VARIRA OD PROIZVOĐAČA DO PROIZVOĐAČA, OVISNO OD SREDSTVA ZA KONZERVACIJU LOŽIŠTA. NAKON 1-2 LOŽENJA NAVEDENI SIMPTOMI ĆE SE IZGUBITI.

Dimnjak (dimna cijev)

Za dobar i nesmetan rad kamina potrebno je:

* odabrati dimnjak sa unutrašnjim glatkim po mogućnosti ogruglim stijenkama
* toplinski dobro iziliran, otpora na visoku temperturu i vodootporan
* dimnjak ne smije biti sužen i zakrivljen više od 45°
* dimnjak se mora redovito održavati
* pridržavati se tehničkih upustava i upustava za rad

Ako je dimnjak kvadratnog ili pravokutnog presjeka unutarnji rubovi moraju biti zaobljene izvedbe, ali radijus ne smije biti manji od 20 mm.
Za dimnjak sa pravokutnim presjekom odnos dužine stranica ne smije biti veći od 1.5.

Dozvoljeno/nedozvoljeno gorivo

Kao gorivo mogu se uptrijebiti cjepanice. Drvo mora biti suho, a najveća dozvoljena vlažnost je 20%. Može se staviti najviše 2-3 cjepanice koje ne smiju biti duže od 20-30 cm i ne smiju imati opseg veći od 20-ak cm.

Drvo mora biti uskladišteno na suho mjesto. Budući da, suha drva ne možete nabaviti u maloprodaji, kupite drva grab ili bukvu barem šest mjeseci prije početka ogrjevne sezone. Korištenjem vlažnog drva izgaranje je vrlo otežano jer treba potrošiti dodatnu energiju kako bi isparila voda iz drva. Vlažno drvo ne smije se koristiti i zbog toga jer se izgaranjem voda kondenzira prvo u peći, a zatim u dimnjaku. Rezultat vlažnih drva u ložištu je otežano gorenje uz stvaranje dima i čađe na staklu, te sloj kiselih smola na stijenkama ložišta.
Svježe drvo sadrži do 60% vode i nije prikladno za loženje. Takvo drvo treba uskladištiti na mjesto gdje se može sušiti (npr. ispod krova) najmanje dvije godine prije korištenja.

Nije dozvoljeno ložiti slijedeće: ostatke ugljena, odbačene predmete, ostatke kore drveta, vlažno drvo, obojeno drvo, materijale od plastike – jer može doći do oštećenja peći i dimnjaka.

Ako ste koristili navedeno kao kruto gorivo ne uvažavamo reklamaciju.
Papir i karton mogu se upotrijebiti samo za paljenje peći.

Paljenje kamina

Postavite regulator dima ne lijevu stranu. Za paljenje upotrijebite male komade drveta sa papirom. Ne smije se koristiti tekućina kao alkohol, benzin, petrolej ili slično već samo sitno drvo i papir.

Da biste upalili kamin stavite hrpu treski (sitnog drveta) zatim 3 – 4 komada drveta promjera 5-6 cm i zatim na vrh 2 cjepanice većeg promjera. Upalite vatru, zatvorite vrata, otvorite regulator na maksimalno i ostavite da kamin gori dok se cjepanice dobro upale, a zatim možete stavljati novu količinu drveta. Vrlo je bitno da između treski i cjepanica imate par komada sitnijeg drveta.

Ne zaboravite, sa treskama, ne možete upaliti cjepanice.

Kad koristite drvo, možete staviti novo drvo tako da lagano otvorite vrata kamina. Prilagodite dovod zraka za izgaranje kako je opisano u poglavlju “Normalan rad”.
Položaj regulatora dima na desno znači da je sve zatvoreno. Previše goriva i previše zraka za izgaranje mogu imati za posljedicu pregrijanost i oštećenje kamina.

Da bi boje koje se koriste na ovim pećima duže trajale, treba kod prvog paljenja paziti na slijedeće…
Materijali koji se koriste za izradu peći su različitih vrsta. Dijelovi su izrađeni od lijevnog željeza, poluporculana (majolica) i ostali materijala otpornih na vatru. Različiti dijelovi kamina-peći zagrijavaju se od 300°C do 500°C.
Kroz svoj životni vijek peć u toku jednog dana prođe nekoliko ciklusa zagrijavanja i hlađenja.
Ovisno o godišnjem dobu peć se često ili nikako ne koristi. Da bi boja i materijal na peći bili dugotrajniji peć mora proći nekoliko zagrijavanja i hlađenja.
Na početku se to osjeća po intenzivnom mirisu boje koja isparava za vrijeme grijanja. Iako je za vrijeme proizvodnje peć podvrgnuta grijanju na 250°C nekoliko sati, treba proći još nekoliko grijanja na 350°C kako bi se stabilizirali svi materijali.

Prilikom paljenja bitno je slijediti upute:

1. Provjerite da postoji dovoljan protok zraka u prostoriji.
2. Kod prvog paljenja ne staviti previše krutog goriva u peć, samo pola količine iz upustva. Regulator zraka mora biti manje otvoren nego što je prije opisano. Peć mora neprekidno raditi 6-10 sati.
3. Ponovite ovaj postupak 4-5 puta.
4. Nakon toga povećajte količinu goriva i peć mora što duže grijati. Kod prvih grijanja mora se izbjegavati kratko vrijeme grijanja. Peć mora grijati 6-10 sati. Regulator mora biti otvoren manje nego je to navedeno u upustvu.
5. Kod prvih grijanja ne smije se na lakirane površine peći ništa naslanjati i ne smiju se dirati lakirane površine.
6. Treba izbjegavati puniti peć velikom količinom krutog goriva. Za paljenje se ne smije koristiti tekućina kao alkohol, benzin, petrolej ili slično već samo sitno drvo i papir.

Nikad nemojte stavljati puno krutog goriva u peć. Previše goriva i previše zraka za izgaranje mogu imati za posljedicu pregrijanost i oštećenje peći.

Normalan rad

Nakon što ste namjestili regulator dima ubacite drvo. Ne ubacujte puno drvo kako bi izbjegli da se kamin pregrije jer može doći do oštećenja.
Pomoću regulatora koji se nalazi s prednje strane kamina regulira se jačina grijanja. Oni moraju biti otvoreni ovisno o temperaturi koju želimo postići.
Najbolje sagorjevanje postiže se grijanjem drva a najveći dio zraka prolazi kroz sekundarni regulator.

Pored podešavanja regulatora za zrak, izgaranje i dimnjak utječu na intezitet tj. snagu grijanja vašeg kamina. Povećani podtlak dimnjaka zahtijeva manje podešavanja regulatora zraka, a manji podtlak dimnjaka zahtijeva veće podešavanje regulatora zraka.

Da bi se uvjerili u dobar rad kamina, provjerite da li je dim koji izlazi iz dimnjaka proziran. Ako je dim bijele boje znači da vaš kamin nije dobro podešen ili da je drvo previše vlažno. Ako je dim siv ili crn, to je znak da sagorijevanje nije potpuno. Potrebno je osigurati više zraka iz sekundarnog regulatora.

Rad u prijelaznom razdoblju

Kod vanjskih temperatura (cca. 15°C) ili kod jakog vjetrovitog vremena može doći do slabijeg grijanja jer je manji protok zraka kroz dimnjak. U tom slučaju treba češće protresti rešetke i povećati dotok zraka za izgaranje. Tada dodajte malu količinu krutog goriva.

Provjerite sve otvora za čišćenje i dimnjak da su dobro priljubljeni (dobro brtvljenje).

KONTROLA I ODRŽAVANJE

Čišćenje dimnjaka

Kod pravilnog korištenja, kamin se ne može oštetiti. Najmanje jednom godišnje treba očistiti cijeli kamin. Čistiti samo kada je kamin hladan. To bi trebao napraviti vaš dimnjačar koji će istovremeno potvrditi ispravnost kamina. Za vrijeme čišćenja izvadite iz pećnice ladicu za pepeo, dimne cijevi i rešetke.

Čišćenje stakla

Prozirno keramičko staklo otporno je na temperaturu do 750° i pruža lijep pogled na vatru. Ono također spriječava da dim izlazi iz kamina.

Važno! – Staklo na vratima se može očistiti samo kada je hladno. U protivnom može doći do oštećenja. Staklo se može čistiti vlažnim novinskim papirom.

Prsnuće stakla – Staklo je izrađeno od materijala koji može podnijeti temperaturu do 750°C. Postoji mogućnost da se ono razbije zbog mehaničkog udarca. Zamjena stakla u ovom slučaju nije uključena u jamstvo.

Čišćenje pepela – Kamin ima rešetke i ladicu za prikupljanje pepela. Preporučamo povremeno izbaciti pepeo jer taloženjem pepela može doći do pregrijavanja rešetaka. Pored toga, preporučamo da uvijek u peći bude 3-4 cm pepela.

Pepeo iz kamina treba odložiti u hermetičnu posudu otpornu na temperaturu. Posuda se može odložiti na pod otporan na visoku temperaturu daleko od zapaljivih predmeta.

Provjerite vanjski ulaz zraka, čistite najmanje jednom godišnje. Dimnjak mora čistiti dimnjačar barem jednom godišnje.

Održavanje za vrijeme ljeta

Nakon što ste očistili ognjište kamina, dimnjak i loživo nastojte da u potpunosti ispraznite pepeo i druge ostatke. Morate zatvoriti vrata kamina. U slučaju da izvadite cijevi peći potrebno je da dobro zatvorite otvore.

Dimnjak bi se trebao čistiti barem jednom godišnje, također provjerite stanje rešeteki. Ako su oštećene treba ih zamjeniti.

Ako je prostorija u kojoj se nalazi peć vlažna, savjetujemo da stavite sol u peć kako bi upijala vlagu. Da bi se peć dobro očuvala, preporuča se da unutrašnje stijenke peći, koje su napravljene od lijevanog željeza, namažete vazelinom.